เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ต. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ.
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันสถาปนา ยบ.ทหาร ครบรอบปีที่ ๒๘ พร้อมกันนี้ได้นำเงินร่วมสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ยบ.ทหาร
โดยมี พล.ท. นพดล สุขทับศรี จก.ยบ.ทหาร. เป็นประธานในพิธี