วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เม.ย.๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี
พลเอก บัณฑิต บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทย
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย