เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มี.ค.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ต. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ.
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นชท. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคปกติ รุ่นที่ ๕๗ ภาคสมทบ รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และพิธีประดับเครื่องหมายยศ นชท. บรรจุเข้ารับราชการ บก.ทท. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารประกอบกิจกรรม นชท.รร.ชท.สปท. โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีฯ