เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.ล.บ. โดยมี พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.
ร่วมคณะฯ ทั้งนี้ รอง นรม./รมว.กห. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ ๑๒
ณ หอประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.ในการนี้ นทพ. ได้สนับสนุนอาหารกล่องจากรถครัวสนาม, น้ำดื่มจากรถผลิตน้ำประปาสนาม
และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. จากกองแพทย์ สสน.นทพ. แจกจ่ายแว่นสายตา​ ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน