เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ ห้องรับรองภูหลวงพัฒนา บก.นทพ. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท.

โดยบัตรอวยพรดังกล่าว เป็นการ์ดพื้นสีขาว มีตราประจำพระองค์ "จภ" และข้อความอวยพร "สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒" และ "Season's Greeting 2019" อีกด้านเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี