เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ นายทหาร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า ให้กับ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและปรารถนาดีต่อผู้บังคับบัญชา ณ ชั้น G อาคาร บก.นทพ.