วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กลาโหม และคณะ
โดย รอง นรม. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ ๘
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เม.ย.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ทั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การกู้ยืมเงิน และสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ฝ่ายพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายยุติธรรม ทหาร และตำรวจร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน