เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมคณะ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และหัวหน้าส่วนราชการใน บก.ทท.
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องส่ง ๔ ททบ. เขตพญาไท ก.ท.