เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.ล.ป. โดยมี พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผบ.นทพ. ร่วมคณะฯ ทั้งนี้ รอง นรม./รมว.กห. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ให้แก่ประชาชน
ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. ในการนี้ สนภ. ๓ นทพ. ได้จัดประกอบอาหารกล่องจากรถครัวสนาม,
น้ำดื่มจากรถผลิตน้ำประปาสนาม และการให้บริการชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. จากกองแพทย์ สสน.นทพ. ทั้งนี้มีการแจกจ่ายแว่นสายตา​ ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน