เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓๐๐ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการ ให้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทโธปกรณ์ และกำลังพลพร้อมเข้าปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ
บริเวณเขตบางเขน ถนนรามอินทรา, ถนนพหลโยธินกรุงเทพ

เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองและควันพิษที่กำลังปกคลุมกรุงเทพ ทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ของประชาชน จากการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล