เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. เป็นผู้แทน พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยแก่
น.อ. ภูวดล ศิริพงษ์ ร.น. รอง ผบ.นพค.๔๖ นทพ. ซึ่งเป็นจิตอาสา ๙๐๔ หลักประจำรุ่นที่ ๓/๖๒ ในกรณีปรากฎในข่าวสังคมออนไลน์
เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ ๔๑ เส้นทางภาคใต้ อ.สวี จว.ช.พ.
โดยพิธีมอบประกาศฯ จัดขึ้น ในการประชุม ผบ.นขต.นทพ. และ หน. ส่วนราชการ บก.นทพ. ณ อ. เมืองนครราชสีมา จว.น.ม.