ไทย-เมียนมา- ลาว จับมือแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า
พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงการเตรียมรับมือปัญหาหมอกควัน ว่า ล่าสุดได้เปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่า หมอกควัน ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกองทัพน้อยที่ 3 คอยประสานงาน ซึ่งปลายเดือนมกราคม2561 จะเริ่มปฏิบัติการ หรือ คิกออฟ รวมพลังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกัน 3 ประเทศ คือไทย เมียนมาและ สปป.ลาว โดยจะเริ่มรณรงค์ช่วงปีใหม่ที่ จังหวัดเชียงราย ปี 2561 ตั้งเป้าลดปัญหาให้ได้เกือบร้อยละ 60 จากปีที่แล้วที่ลดได้เกือบร้อยละ 40 ทั้งนี้การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย และชาวบ้านในพื้นที่ถือเป็นหลักประกันความสำเร็จ เพราะไม่มีไฟป่าหรือหมอกควันใดที่ชาวบ้านไม่รู้ เนื่องจาก 99% เกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยกองทัพจะร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดชุดเข้าไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจร่วมกับอาสาสมัครและจิตอาสาโครงการทำความดีด้วยหัวใจในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงอันตรายของไฟป่าและนำไปการร่วมกันป้องกัน.