ผู้บังคับบัญชา


พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.


พลโท ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ 
รอง ผบ.นทพ. (บ)


พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)

 พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์
เสธ.นทพ.

พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
รอง เสธ.นทพ. (บ)

พลตรี อนุชา ยันตรปกรณ์
รอง เสธ.นทพ. (พ)