ผู้บังคับบัญชา


พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผบ.นทพ.


พลโท สุชาติ สุทธิพล 
รอง ผบ.นทพ. (บ)


พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)

 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
เสธ.นทพ.

พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
รอง เสธ.นทพ. (บ)

พลตรี อนุชา ยันตรปกรณ์
รอง เสธ.นทพ. (พ)