กิจกรรมย้อนหลัง
 • ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.ท.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ. เป็น ผบ.นทพ. นั้น >>>
 • ๑ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. นำข้าราชการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม >>>
 • ๓ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการจำหน่ายสินค้า >>>
 • ๔ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย ผบ.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ >>>
 • ๔ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) >>>
 • ๗ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. พร้อมคณะ >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทสส.(๑) พร้อมคณะ >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ.ร่วมทำบุญตักบาตรโดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจำนวน ๙ รูป >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๑ ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนา >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ นทพ. ประกอบพิธีวางพวงมาลา >>>
 • ๒๔ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.>>>
 • ๒๖ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อมคณะ รอง นรม.ในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน >>>
 • ๒๗ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ รอง นรม./รมว.กห. พร้อมคณะ >>>
 • ๒๙ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ รอง นรม. >>>
 • ๓๐ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน >>>
 • ๗ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี นทพ. ประจำปี ๒๕๖๑ >>>
 • ๗ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ นกส. ๔ สทพ.นทพ. >>>
 • ๘ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.>>>
 • ๘ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ นพค. ๔๖ >>>
 • ๑๐ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ >>>
 • ๑๒ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมพบปะกำลังพล ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ หอประชุมมหาศรานนท >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ผอ.สสน.นทพ. >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ กกส.สทพ.นทพ. >>>
 • ๑๗ พ.ย. ๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ พร้อมด้วย ประธานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๐ >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะของ รอง นรม./รมว.กห. >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนากำลังพลด้านอากาศไร้คนขับ (UAV) >>>
 • ๒๐ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมคณะของ รอง นรม/รมว.กห น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทาน >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธาน การประชุม หน.นขต.นทพ. >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ในการตรวจความพร้อมกิจกรรม >>>
 • ๑ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๑ รอง เสธ.นทพ. (พ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมงานนิทรรศการ >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงาน >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม งานนิทรรศการ >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดงาน >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี >>>
 • ๑๓ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ.​ ได้ให้การต้อนรับ ฯ นรม. และ รอง นรม./รมว.กลาโหม >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เพื่อต้อนรับ นรม. >>>
 • ๑๙ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ. ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการ >>>
 • ๒๔ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ นทพ. >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธาน การประชุม หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. >>>
 • ๒๖ ธ.ค.๖๑ ผอ.สนภ.๔ นทพ. และ ผบ.นขต.สนภ.๔ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ >>>
 • ๓ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. นำหัวหน้าส่วนราชการใน บก.ทท. >>>
 • ๔ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ >>>
 • ๗ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. พร้อม ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ร่วมพิธีสักการะ >>>
 • ๙ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการ >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ รองนายกรัฐมนตรี >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ รอง ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" >>>
 • ๑๔ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ >>>
 • ๑๖ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑๗ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑๙ ม.ค. ๖๒ ผบ.นทพ. ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานในการประกวดภาพยนตร์สั้น >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จชต. >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๓ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม รอง นรม. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑ ก.พ.๖๒ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๑๗ นาย พร้อมรถดับเพลิงโฟมเคมีขนาดใหญ่ >>>
 • ๑ ก.พ.๖๒ บก.ทท. มอบหมายให้ นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑ ก.พ.๖๒ นทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร กทม. ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ >>>
 • ๒ ก.พ.๖๒ นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมพิธีเปิดและปฏิบัติงาน >>>
 • ๔ ก.พ.๖๒ เสธ.นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๔ ก.พ.๖๒ รอง เสธ.นทพ. (บ) ให้การต้อนรับ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ >>>
 • ๔ ก.พ.๖๒ (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงาน >>>
 • ๖ ก.พ.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
 • ๖ ก.พ.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ ๑ >>>