กิจกรรมย้อนหลัง
 • ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู หน.ฝสธ.ผบ.ทสส. >>>
 • ๒ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๓ ต.ค.๖๒ ผบ.ทสส. และคณะ ได้กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม ให้โอวาท และมอบนโยบาย >>>
 • ๙ ต.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จชต >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๒ ผบ.ทสส. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๒ นรม. และคณะ ลงพื้นที่ จว.อ.บ.​ เพื่อตรวจติดตามการฟื้นฟูเยียวยา >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีมอบรางวัล >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ นทพ.ประกอบพิธีวางพวงมาลา >>>
 • ๒๘ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๓ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ >>>
 • ๖ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ >>>
 • ๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความคืบหน้า >>>
 • ๑๒ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อย >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของกำลังพล >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เยี่ยมชมการออกร้านงานกาชาด >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานดีเฟนส์และซิคิวริตี้ ๒๐๑๙ (Opening Ceremony) >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) รอง เสธ. นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. ร่วมแสดงความยินด ี>>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย เสธ.นทพ. ร่วมคณะสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.ให้การต้อนรับ >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธาน >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.ทสส. และคณะ ได้เดินทาง ลงพื้นที่ อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ >>>
 • ๖ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ได้ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร >>>
 • ๗ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ.และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ สนภ.๒ นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๗ ม.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภ >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๓ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เป็นประธาน >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๓ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เป็นประธาน >>>