กิจกรรมย้อนหลัง
 • ๑ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๑ รอง เสธ.นทพ. (พ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมงานนิทรรศการ >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงาน >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม งานนิทรรศการ >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดงาน >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี >>>
 • ๑๓ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ.​ ได้ให้การต้อนรับ ฯ นรม. และ รอง นรม./รมว.กลาโหม >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เพื่อต้อนรับ นรม. >>>
 • ๑๙ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ. ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการ >>>
 • ๒๔ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ นทพ. >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธาน การประชุม หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. >>>
 • ๒๖ ธ.ค.๖๑ ผอ.สนภ.๔ นทพ. และ ผบ.นขต.สนภ.๔ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ >>>
 • ๓ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. นำหัวหน้าส่วนราชการใน บก.ทท. >>>
 • ๔ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ >>>
 • ๗ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. พร้อม ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ร่วมพิธีสักการะ >>>
 • ๙ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการ >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ รองนายกรัฐมนตรี >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ รอง ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" >>>
 • ๑๔ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ >>>
 • ๑๖ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑๗ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑๙ ม.ค. ๖๒ ผบ.นทพ. ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานในการประกวดภาพยนตร์สั้น >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จชต. >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๓ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีรับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม รอง นรม. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑ ก.พ.๖๒ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๑๗ นาย พร้อมรถดับเพลิงโฟมเคมีขนาดใหญ่ >>>
 • ๑ ก.พ.๖๒ บก.ทท. มอบหมายให้ นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑ ก.พ.๖๒ นทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร กทม. ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ >>>
 • ๒ ก.พ.๖๒ นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมพิธีเปิดและปฏิบัติงาน >>>
 • ๔ ก.พ.๖๒ เสธ.นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๔ ก.พ.๖๒ รอง เสธ.นทพ. (บ) ให้การต้อนรับ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ >>>
 • ๔ ก.พ.๖๒ (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงาน >>>
 • ๖ ก.พ.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
 • ๖ ก.พ.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ ๑ >>>
 • ๖ ก.พ.๖๒ ๒๑๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานตามแผนการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง >>>
 • ๗ ก.พ.๖๒ ๒๑๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาลนครนนทบุรี >>>
 • ๑๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ >>>
 • ๑๒ ก.พ.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ >>>
 • ๑๔ ก.พ.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานโครงการปฏิบัติธรรม >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ >>>
 • ๒๘ ก.พ.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมเดินทางพร้อม รอง นรม. และ รมว.กลาโหม และคณะ >>>
 • ๑ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ >>>
 • ๑ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ >>>
 • ๔ มี.ค.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร >>>
 • ๕ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. นำกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน >>>
 • ๖ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (บ) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
 • ๘ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า >>>
 • ๘ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด นทพ. >>>
 • ๑๑ มี.ค.๖๒ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ >>>
 • ๑๒ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ >>>
 • ๑๔ มี.ค.๖๒ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่่ >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๒ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่่ >>>
 • ๑๘ มี.ค.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (บ) และคณะ ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “วันนัดพบแรงงานทหาร ... >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน >>>
 • ๒๐ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ.(พ) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (บ) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
 • ๒๖ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (บ) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
 • ๒๘ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๒ ผบ.นทพ. รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ >>>
 • ๑ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม >>>
 • ๑ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (พ) เป็นประธานในพิธีปิด >>>
 • ๒ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ (บ) เป็นประธานพิธีเปิด >>>
 • ๓ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ (บ) ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
 • ๓ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ผบ.นทพ. ร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. >>>
 • ๕ เม.ย.๖๒ นทพ. ได้จัดอบรมชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ >>>
 • ๑๐ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาสเป็นประธาน >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. เป็นผู้แทน >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๒ ผบ.นทพ. นำ หน.ส่วนราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา >>>
 • ๑ พ.ค.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาส เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ >>>
 • ๕ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (พ) ร่วมคณะ >>>
 • ๗ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
 • ๑๖ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. ร่วมคณะ รองนายกรัฐมนตรี >>>
 • ๒๓ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สจว.สปท. >>>
 • ๒๘ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. และหัวหน้าส่วนราชการใน บก.ทท. >>>
 • ๓๐ พ.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการจักรยานสวัสดิการ บก.ทท. >>>
 • ๓ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นผู้แทน >>>
 • ๓ มิ.ย.๖๒ ผบ.ทสส. พร้อมนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. >>>
 • ๕ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ เสธ.ทหาร และคณะ >>>
 • ๖ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา >>>
 • ๖ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทนนำกำลังพล >>>
 • ๑๒ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สทพ.นทพ เป็นประธาน และตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๒ มิ.ย.๖๒ รอง ผบ.นทพ.(พ) เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี >>>
 • ๑๔ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล >>>
 • ๑๙ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ใน นทพ. >>>
 • ๒๒ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานในพิธี >>>
 • ๒๓ มิ.ย.๖๒ ผบ. นทพ. และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้มาตรวจ >>>
 • ๒๗ มิ.ย.๖๒ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ >>>
 • ๓ ก.ค.๖๒ ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
 • ๕ ก.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม >>>
 • ๒๑ ก.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นผู้แทน >>>
 • ๒๒ ก.ค.๖๒ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา >>>
 • พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง ซึ่งประกอบด้วย >>>
 • ๒๘ ก.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) และคณะ เป็นผู้แทน >>>
 • ๑ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานตามหลักปรัชญา >>>
 • ๕ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๒ ปี >>>
 • ๗ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
 • ๑๑ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ได้รับสั่งการจาก รอง นรม. ให้เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน >>>
 • ๑๒ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (บ) ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส >>>
 • ๑๒ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ได้รับสั่งการจาก รอง นรม. ให้เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน >>>
 • ๑๔ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. เป็นผู้แทน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานในพิธีส่งมอบ >>>
 • ๑๗ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ได้รับสั่งการจาก รอง นรม. ให้เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือดับไฟไหม้ป่า >>>
 • ๑๙ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการให้กำลังพล ออกปฏิบัติการผลักดันน้ำเข้าสู่ป่าพรุ >>>
 • ๒๓ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (บ) ร่วมคณะ ผบ.ทสส. >>>
 • ๒๖ ส.ค.๖๒ รองนายกรัฐมนตรี ได้บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) >>>
 • ๑ ก.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย >>>
 • ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย>>>
 • ๒๕ ก.ย.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการ >>>
 • ๒๖ ก.ย.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธานพิธีอำลาชีวิต >>>
 • ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู หน.ฝสธ.ผบ.ทสส. >>>
 • ๒ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๓ ต.ค.๖๒ ผบ.ทสส. และคณะ ได้กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม ให้โอวาท และมอบนโยบาย >>>
 • ๙ ต.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จชต >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๒ ผบ.ทสส. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๒ นรม. และคณะ ลงพื้นที่ จว.อ.บ.​ เพื่อตรวจติดตามการฟื้นฟูเยียวยา >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีมอบรางวัล >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ นทพ.ประกอบพิธีวางพวงมาลา >>>
 • ๒๘ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๓ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ >>>
 • ๖ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ >>>
 • ๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความคืบหน้า >>>
 • ๑๒ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อย >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของกำลังพล >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ รอง ผบ.นทพ. (พ) เยี่ยมชมการออกร้านของสมาคมแม่บ้าน>>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เยี่ยมชมการออกร้านงานกาชาด >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานดีเฟนส์และซิคิวริตี้ ๒๐๑๙ (Opening Ceremony) >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) รอง เสธ. นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. ร่วมแสดงความยินด ี>>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย เสธ.นทพ. ร่วมคณะสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.ให้การต้อนรับ >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.ทสส. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.พนมสารคาม >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.>>>
 • ๒ ธ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีฯ >>>
 • ๒ ธ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีตักบาตร>>>