กิจกรรมย้อนหลัง
 • ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู หน.ฝสธ.ผบ.ทสส. >>>
 • ๒ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๓ ต.ค.๖๒ ผบ.ทสส. และคณะ ได้กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม ให้โอวาท และมอบนโยบาย >>>
 • ๙ ต.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จชต >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๒ ผบ.ทสส. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๒ นรม. และคณะ ลงพื้นที่ จว.อ.บ.​ เพื่อตรวจติดตามการฟื้นฟูเยียวยา >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทน ร่วมพิธีมอบรางวัล >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ นทพ.ประกอบพิธีวางพวงมาลา >>>
 • ๒๘ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๓ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ >>>
 • ๖ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ >>>
 • ๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความคืบหน้า >>>
 • ๑๒ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อย >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของกำลังพล >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เยี่ยมชมการออกร้านงานกาชาด >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานดีเฟนส์และซิคิวริตี้ ๒๐๑๙ (Opening Ceremony) >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) รอง เสธ. นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. ร่วมแสดงความยินด ี>>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย เสธ.นทพ. ร่วมคณะสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.ให้การต้อนรับ >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธาน >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.ทสส. และคณะ ได้เดินทาง ลงพื้นที่ อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ >>>
 • ๖ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ได้ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร >>>
 • ๗ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ.และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ สนภ.๒ นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๗ ม.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภ >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๓ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เป็นประธาน >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๓ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เป็นประธาน >>>
 • นทพ. ฉีดน้ำบรรเทา PM ๒.๕ จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. ๒.๕ เกินมาตรฐาน >>>
 • ๒๓ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. พร้อมด้วย ผอ.สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะฯ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี >>>
 • ๒๗ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ กระทำพิธีสักการะหลวงพ่อทวด >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๓ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนผู้สื่อข่าวติดตาม ผบ.นทพ. >>>
 • ๕ ก.พ.๖๓ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รอง ผบ.ทสส.(๑) >>>
 • เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในเมืองอู่ฮั่น และเมืองต่างๆ >>>
 • ๖ ก.พ.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมาธิการ >>>
 • ๑๒ ก.พ.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝภ.นทพ. >>>
 • ๑๓ ก.พ.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานพิธี ร่วมกับ บริษัท >>>
 • ๑๔ ก.พ.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. มอบประกาศ >>>
 • ๑๔ ก.พ.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ.เป็นประธานในการประชุมสัญจร >>>
 • ๑๔ ก.พ.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๓ โดย ศบภ.นพค.๑๕ ฯ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๒๕ ก.พ.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๔ ฯ ได้ดำเนินการการก่อสร้าง >>>
 • ๒๕ ก.พ.๖๓ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) >>>
 • ๒๘ ก.พ.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. , ผอ.สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
 • ๑ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจผลการดำเนินงานของหน่วย >>>
 • ๒ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ >>>
 • ๔ มี.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
 • ๔ มี.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และ ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน >>>
 • ๔ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า >>>
 • ๕ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. เป็นผู้แทน >>>
 • ๑๓ มี.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ สำรวจพื้นที่คลองตาอูฐ >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง เสธ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทน นทพ. >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย ศบภ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย >>>
 • ๓ เม.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. รับมอบหน้ากากอนามัยรุ่น ๓ ชั้น >>>
 • ๗ เม.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า >>>
 • ๑๘ เม.ย.๖๓ ผบ.นพค.๓๕ ฯ ได้จัดกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๓ บก.ทท. โดย นทพ. มอบหมายให้ ผบ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.นทพ. >>>
 • ๒๔ เม.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ.(พ) >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ.(พ) >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๓ ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) รอง เสธ.นทพ (พ) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ประธานบริหารบริษัท์ >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๓๔ ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ นพค.๑๕ ฯ >>>
 • บก.ทท. โดย นทพ. ได้จัดชุดตรวจสถานประกอบการ >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจคณะตรวจ >>>
 • ๑๕ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. กรุณามอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) >>>
 • ๑๙ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดยผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม นพค.๒๓ ฯ >>>
 • ๑๙ พ.ค.๖๓ ผบ.นทพ. หัวหน้าชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลาย >>>
 • ๒๐ พ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการ >>>
 • ๒๐ พ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน >>>
 • ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19 ) >>>
 • ๒๖ พ.ค.๖๓ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ เสธ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดการพัฒนาคลองต้นแบบ >>>
 • ๒๖ พ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ >>>
 • บก.ทท. โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดเครื่องจักรกลสนับสนุนการปรับพื้นที่ การขุดลอกหนองสระน้ำ และคลองไส้ไก่ >>>
 • ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา >>>
 • ๒๙ พ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. >>>
 • ๑ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ จัดกำลังพลสนับสนุนการปฏิบัติจุดคัดกรอง >>>
 • ๒ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. โดย นทพ. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ >>>
 • ๙ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตาม >>>
 • ๙ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) และคณะ ตรวจติดตามประเมินผล >>>
 • ๑๐ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ., ผอ.สนภ.๒ นทพ. พร้อมด้วย ผวจ.เลย >>>
 • ๑๒ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะ >>>
 • ๑๖ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ เดินทาง ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๖ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (บ) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ.ให้การต้อนรับ >>>
 • ๑๖ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ.(พ) และคณะในโอกาสตรวจ >>>
 • ๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ.(พ) และคณะเดินทางตรวจติดตามความก้าวหน้า >>>
 • ๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (บ) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
 • ๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นพท.) โดย รอง.ผบ.นทพ.(พ) และคณะ >>>
 • ๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง.ผบ.นทพ.(พ) ตรวจติดตามประเมินผล >>>
 • ๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.ทสส./หน.ศปม. และ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล >>>
 • ๑๙ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ >>>
 • ๒๔ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) และคณะฯ ในโอกาสตรวจ >>>
 • ๒๕ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดยรอง ผบ.นทพ.(พ) หน.คณะชุดตรวจ >>>
 • ๒๖ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) ตรวจความก้าวหน้า >>>
 • ๒๙ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน >>>
 • ๓๐ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๕ ก.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สทพ.นทพ. ผู้แทน ผบ.นทพ. /ประธาน จัดกิจกรรม >>>
 • ๑๖ ก.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) พร้อมคณะฯ >>>
 • ๑๖ ก.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) ผู้แทน ผบ.นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๑๗ ก.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง เสธ.นทพ (ฝ่ายพัฒนา) ผู้แทน ผบ.นทพ. /ประธาน ในพิธีเปิดโครงการ >>>
 • ๒๓ ก.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา >>>
 • ๒๔ ก.ค.๖๓ รอง.ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
 • ๒๔ ก.ค.๖๓ บก.ทท. โดย นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ >>>
 • ๔ ส.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึก >>>
 • ๕ ส.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. พร้อมคณะศิษย์เก่าฯ >>>
 • ๑๑ ส.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ) โดย รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในพิธีลงนาม >>>
 • ๑๑ ส.ค.๖๓ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม >>>
 • ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมสัญจร >>>
 • ๒๕ ส.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง.ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>