ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

Page < 1 > <2 > < 3 > < 4 > < 5 >
ที่เลขที่ มอก.รายชื่อ มอก.Download
251 715-2553 "แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ "
252 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
253 727-2551 สีโคลทาร์อีพ็อกซี
254 729-2553 กระสอบพลาสติก
255 735-2550 แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
256 736-2550 สารเตรียมผิวฟอสเฟตก่อนเคลือบสี
257 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
258 738-2547 นมสด
259 739-2551 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
260 740-2551 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
261 741-2553 น้ำมันละหุ่งสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
262 746-2551 ท่อยางดูดและส่งน้ำ
263 750-2553 น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
264 758-2551 กระดาษหนังสือพิมพ์
265 760-2550 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
266 765-2551 แซนดิงซีลเลอร์ไนโทรเซลลูไลส
267 766-2552 สัญลักษณ์การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
268 770-2533 ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
269 771-2550 อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนสำหรับยานยนต์
270 776-2552 หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
271 777-2552 กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
272 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
273 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
274 799-2548 เจลาติน
275 812-2548 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
276 824-2551 สวิตช์ไฟฟ่าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
277 828-2546 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
278 832-2548 ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
279 ประกาศแก้ไข
มอก.841-2548
สารเหลวบ่มคอนกรีต (แก้ไขครั้งที่ 1)
280 842-2548 กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
281 843-2532 สัญลักษณ์สำหรับตัวควบคุม ตัวชี้บอกและตัวแสดงของยานยนต์ทางบก
282 846-2548 แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
283 849-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
284 866-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำ
285 867-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ
286 870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
287 ประกาศแก้ไข
มอก.873-2548
สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์ (แก้ไขครั้งที่ 1)
288 ประกาศแก้ไข
มอก.874-2548
สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต (แก้ไขครั้งที่ 1)
289 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
290 877-2547 แผ่นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง
291 878-2537 แผ่นชิ้นไม้อัดซีดเมนต์ : ความหนาแน่นสูง
292 879-2553 ไฟแช็กก๊าซ
293 880-2547 กระจกโฟลตใส
294 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
295 885-2551 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์เฉพาะด้านปลอดภัย
296 886-2555 ยางรัดของ
297 900-2547 ถ่านกัมมันต์
298 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
299 ประกาศแก้ไข
มอก.913-2550
แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง (แก้ไขครั้งที่ 1)
300 921-2551 โต๊ะเทเบิลเทนนิส
301 934-2533 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
302 ประกาศแก้ไข
มอก.939-2548
แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1)
303 940-2550 ลูกฟุตบอล
304 941-2550 ลูกบาสเกตบอล
305 942-2550 ลูกวอลเลย์บอล
306 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
307 954-2548 กระจกมองหลัง
308 955เล่ม1-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
309 955เล่ม2-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
310 955เล่ม3-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน
311 955เล่ม4-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 : สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน
312 955เล่ม5-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน450 / 750 โวลต์ เล่ม 5 สายไฟฟ้าลิฟต์
313 955เล่ม6-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450 / 750 โวลต์ เล่ม 6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเชื่อมอาร์ก
314 955เล่ม7-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450 / 750 โวลต์ เล่ม 7 สายไฟฟ้าทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
315 955เล่ม8-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450 / 750 โวลต์ เล่ม 8 สายอ่อนสำหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง
316 956-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย
317 962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
318 965-2537 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
319 966-2547 แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
320 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม
321 976-2551 น้ำมันเกียร์ยานยนต์
322 977-2551 น้ำมันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ำมันแร่
323 980-2552 น้ำยางข้นธรรมชาติ
324 982-2548 ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
325 997-2554 "ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่มีกรดอินทรีย์ "
326 998-2553 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค
327 1002-2553 กระติกน้ำพลาสติก
328 ประกาศแก้ไข
มอก.1005-2548
สีเคลือบกึ่งเงา (แก้ไขครั้งที่ 1)
329 1015เล่ม1-2533 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 1 เสถียรภาพของโต๊ะ
330 1015เล่ม2-2533 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 2 ความแข็งแรงและความทนทานของโต๊ะ
331 1015เล่ม3-2534 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 3 เสถียรภาพของเก้าอี้
332 1015เล่ม4-2535 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเก้าอี้
333 1015เล่ม5-2535 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 5 เสถียรภาพของตู้และชั้นวางของ
334 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น
335 1027-2553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
336 1030-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไปการทดสอบ และภาวะการทดสอบ
337 1033-2552 แล็กเกอร์แอโรซอล
338 1038-2535 กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา
339 1039-2547 หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
340 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
341 1048-2551 สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค
342 1050-2547 สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ในการแพทย์
343 1054-2552 กระดาษถ่ายเอกสาร
344 1056-2548 ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง
345 1057-2549 ปูนยิปซัมผสม
346 1058-2553 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี
347 ประกาศแก้ไข
มอก.1061-2548
วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป (แก้ไขครั้งที่ 1)
348 1069-2552 สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
349 ประกาศแก้ไข
มอก.1070-2547
ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง (แก้ไขครั้งที่ 2)
350 ประกาศแก้ไข
มอก.1071-2547
ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช (แก้ไขครั้งที่ 2)
351 ประกาศแก้ไข
มอก.1072-2547
ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมสี (แก้ไขครั้งที่ 2)
352 1086-2555 สายหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบผนังชั้นเดียว
353 1092-2548 สีรองพื้นกัดผิว
354 1097-2554 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา
355 1098-2552 สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก
356 1099-2548 รหัสจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
357 1100-2553 สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ
358 1104-2552 สีผงเคลือบอะลูมิเนียมเจือ
359 1113-2551 สำลีพันก้าน
360 1117-2551 ลูกเทเบิลเทนนิส
361 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน
362 1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา
363 1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
364 1137-2550 โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
365 1144-2552 ท่อยางสำหรับไอน้ำอิ่มตัว
366 ประกาศแก้ไข
มอก.1147-2549
ดินสอสี (แก้ไขครั้งที่ 1)
367 ประกาศแก้ไข
มอก.1148-2549
ไส้ดินสอสี (แก้ไขครั้งที่ 1)
368 1149-2548 สีเทียน
369 1161-2549 อิริโทรไมซิน
370 1162-2548 อุปกรณ์ล็อกประตูและอุปกรณ์ยึดประตูของยานยนต์
371 1164-2536 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า
372 1165-2536 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 เมตร
373 1166-2536 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร
374 1178-2549 สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
375 1179เล่ม2-2536 ข้อกำหนดนการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 2 วัสดุ
376 1184-2552 ท่อยางไฮดรอลิกเสริมสิ่งทอ
377 1187-2555 ฝักบัวอาบน้ำ
378 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
379 1206-2549 อิริโทรไมซินสเตียเรต
380 1207-2549 อิริโทรไมซินเอสโทเลต
381 ประกาศแก้ไข
มอก.1212-2549
น้ำมันสนสำหรับอุตสาหกรรมยา (แก้ไขครั้งที่ 1)
382 1219-2547 แหนม
383 1222-2539 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
384 1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
385 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
386 1231-2537 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวน
387 1233-2553 สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : อะมิโนเรซิน
388 1244-2552 แล็กเกอร์ฟลูออเรสเซนซ์แอโรซอล
389 1245-2553 สารอัดแบบเมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์
390 1247-2549 พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
391 1248เล่ม1-2552 ผ้าบุเครื่องเรือน เล่ม 1 ผ้าบุเครื่องเรือนทั่วไป
392 1262-2537 ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-รหัสสากลชี้บ่งผู้ทำ (ดับบลิวเอ็มไอ)
393 1277-2555 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม
394 1278-2555 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
395 1289-2550 สีเชื่อมยึดไวนิล-ทาร์
396 1291เล่ม1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
397 1291เล่ม2-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
398 1291เล่ม3-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ
399 1295-2541 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
400 1298-2555 "ภาชนะพลาสติกปราศจากเชื้อสำหรับบรรจุโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต "
401 1307-2552 สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอนินทรีย์
402 1318-2552 ทินเนอร์ระเหยช้า
403 1334เล่ม1-2550 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
404 1334เล่ม3-2550 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร เล่ม 3 คำอธิบายสำหรับวิธีทดสอบและการใช้ข้อมูลการทดสอบ
405 1334เล่ม4-2551 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงการสร้างอาคาร เล่ม 4 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกั้นตามแนวดิ่งที่รับโหลด
406 1334เล่ม5-2551 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงการสร้างอาคาร เล่ม 5 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกั้นตามแนวระนาบที่รับโหลด
407 1334เล่ม6-2551 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงการสร้างอาคาร เล่ม 6 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับคาน
408 1334เล่ม7-2551 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงการสร้างอาคาร เล่ม 7 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเสา
409 1334เล่ม8-2551 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงการสร้างอาคาร เล่ม 4 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกั้นตามแนวดิ่งที่รับโหลด
410 1334เล่ม9-2551 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงการสร้างอาคาร เล่ม 4 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกั้นตามแนวดิ่งที่รับโหลด
411 1336-2550 การทดสอบความทนไฟ-ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ชิ้นส่วนที่เป็นกระจก
412 1338-2550 ปฏิกิริยาต่อการทดสอบความทนไฟของวัสดุก่อสร้าง - การทดสอบสภาพไม่ติดไฟ
413 1339-2550 ปฏิกิริยาต่อการทดสอบความทนไฟของวัสดุก่อสร้าง - การหาค่าความร้อนจากการเผาไหม้
414 1340-2550 ปฏิกิริยาต่อการทดสอบความทนไฟ - ความสามารถในการติดไฟของวัสดุก่อสร้างโดยใช้แหล่งกำเนิดความร้อนแบบแผ่รังสี
415 1343-2555 พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน
416 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง
417 1358-2548 สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน
418 1375-2547 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
419 1377-2555 ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
420 1379-2551 ถังเก็บน้ำพลาสติก
421 1383-2554 "สีย้อมไม้ในตัวทำละลาย "
422 1384-2548 ฉนวนกันความร้อนพอลิเอทิลีนโฟม
423 1389-2539 เครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
424 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
425 1394-2548 สายดูดเสมหะ
426 1395-2554 บล็อกแก้วกลวง
427 1398-2551 เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
428 1402-2540 มายองเนสและสลัดครีม
429 1403-2551 สบู่เหลว
430 1405-2552 สีอะลูมิเนียมทนความร้อน
431 1406-2553 สีเคลือบด้านแอลคีด
432 1407-2540 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน
433 1415-2552 สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอินทรีย์
434 1420-2551 ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม
435 1426-2546 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว
436 1432-2553 วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : โลหะ-เหล็กกล้าเหนียวไร้สนิม
437 1441เล่ม1-2548 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-1อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - อุปกรณ์วัด
438 1441เล่ม2-2548 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-2 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน-บริภัณฑ์ช่วย - สัญญาณรบกวนที่นำตามสาย
439 1441เล่ม3-2549 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-3 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - บริภัณฑ์ช่วย - กำลังไฟฟ้ารบกวน
440 1441เล่ม4-2549 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-4 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - บริภัณฑ์ช่วย - สัญญาณรบกวนที่แผ่ออก
441 1441เล่ม5-2549 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-5 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - สถานที่ทดสอบสอบเทียบสายอากาศสำหรับ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถคง 1 000 เมกะเฮิรตซ์
442 1448-2553 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด- ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ < 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
443 1449-2553 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-3 ขีดจำกัด- ขีดจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าและการกะพริบในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะสำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด < 16 แอมแปร์ต่อเฟส และไม่ขึ้นอยู่กับการต่อแบบมีเงื่อนไข
444 1450-2553 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ขีดจำกัด -ส่วนที่ 5 : ขีดจำกัดสำหรับการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าและการกะพริบในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ สำหรับริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 16 แอมแปร์
445 1451-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 1 ภาพโดยรวมของการทดสอบภูมิคุ้มกัน
446 1452-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 3 การทดสอบภูมิคุ้มกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
447 1453-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 3 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แผ่กระจาย
448 1454-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 4 การทดสอบภูมิคุ้มกันภาวะชั่วครู่อย่างเร็วทางไฟฟ้า
449 1456-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 7 ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการวัดฮาร์มอนิกส์และอินเตอร์ฮาร์มอนิกส์ และการใช้เครื่องมือวัดสำหรับระบบส่งกำลังและบริภัณฑ์ซึ่งต่อเข้ากับระบบเหล่านั้น
450 1457-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 8 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กที่ความถี่ไฟฟ้ากำลัง
451 1458-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 9 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กที่เป็นพัลส์
452 1459-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 10 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กแกว่งแบบหน่วงสวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนด รายการร่วม
453 1460-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 11 การทดสอบภูมิคุ้มกันเมื่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลงขาดหายไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และแปรเปลี่ยน
454 1461-2552 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 12 การทดสอบภูมิคุ้มกันคลื่นแกว่ง
455 1462-2548 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
456 1463-2540 เครื่องซักผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
457 1465-2550 การป้องกันคนขับกระแทกกับกลไกการเลี้ยวของยานยนต์เมื่อเกิดการชน
458 1466-2551 ห้ามล้อของยานยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง (M) รถบรรทุก (N) และรถพ่วง (O)
459 1467-2550 จุดยึดเข็มขัดนิรภัยระบบยึดแบบไอโซฟิกและจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์
460 1468-2550 ส่วนตกแต่งภายในยานยนต์
461 1469-2550 ส่วนตัวถังและอุปกรณ์ภายนอกยานยนต์
462 1470-2549 การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณสำหรับยานยนต์
463 1471-2550 อุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์
464 1473-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณ์สำหรับระบบท่อของเหลว ระบบการทำความร้อน การระบายอากาศและระบบท่ออากาศ
465 1479-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
466 ประกาศแก้ไข
มอก.1483-2549
ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา (แก้ไขครั้งที่ 1 )
467 1495-2541 เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน
468 1497-2548 ชุดหัวฉีดชะล้าง
469 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
470 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
471 1505-2541 ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
472 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
473 1510-2541 แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
474 1512-2554 "สีย้อมไม้ในน้ำ "
475 1513-2554 "สีย้อมไม้ในน้ำมัน "
476 1514-2553 สารอุดร่องไม้
477 1516-2549 เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย
478 1522-2552 เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องทำความสะอาดโดยการดูดน้ำ เฉพาะด้านความปลอดภัย
479 1523-2552 ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
480 1530-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
481 1531-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของตัวสัมผัส
482 1532-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว – บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 3 สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และพิธีการส่งผ่านสัญญาณ
483 1533-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว – บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 4 การจัดระเบียบ การรักษาความมั่นคง และคำสั่งเพื่อการแลกเปลี่ยน
484 1535-2541 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
485 1537-2552 อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง – ลักษณะสมบัติเชิงสมรรถนะ
486 1538-2552 บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง
487 1539-2556 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว – บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
488 1542-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ
489 1543-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสุขอนามัยช่องปาก
490 1548-2551 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
491 1551-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ่างอาบน้ำวน
492 1552-2551 เครื่องฆ่าแมลง เฉพาะด้านความปลอดภัย
493 1559-2552 การเตรียมแบบเขียนเค้าโครงของออสซิลโลสโคปและหลอดภาพ
494 1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
495 1562-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 5 ระบบการให้หมายเลขและวิธีการลงทะเบียนสำหรับตัวชี้บ่งการสมัคร
496 1563-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 6 ส่วนประกอบข้อมูลระหว่างภาคอุตสาหกรรม
497 1567-2551 เครื่องรีดผ้าไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
498 1586เล่ม1-2555 การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป
499 1594-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้า อเนกประสงค์เชิงพาณิชย์
500 1598-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะ – เทคนิคการบันทึก เล่ม 1 การดันนูน

Page < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 >
หมายเหตุ1. หากต้องการดูมาตรฐาน ให้ Click รูป icon diskette ก็จะปรากฎเอกสารมาตรฐานที่เป็น PDF Format
 2. ในกรณีที่ต้องการ Save File ให้ Click ขวา ที่ Link ที่ต้องการแล้วใช้ Save Target As...
 3. หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถ download ได้ที่ www.adobe.com